Les millores realitzades a La Cumprativa durant els anys 2019 i 2020 d’arranjament de la façana de la cara oest, de la Terrassa, i de diferents elements de l’escenari han rebut l’inestimable l’ajuda del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

façana interior
terrassa exterior
obres escenari del teatre
obres a l’escenari del teatre