LA GUERRA EN PORTADA

  • VEURE REPORTATGE DE EL VENDRELL TELEVISIÓ EN EL SEGÜENT ENLLAÇ:

Mostra gràfica dels primers mesos de la guerra civil a través de les portades originals del diari La Vanguardia (1936/37)La mostra de portades i de retalls de diaris d’aquesta exposició ens situa als inicis de la guerra quan encara hi havia cert optimisme, quan la república escollida democràticament tenia clar que venceria, però també ens ensenya els episodis cruels que apareixen en totes les guerres. Llorenç, com altres pobles, va viure aquests episodis i molts van ser els veïns que van lluitar en un dels primers
fronts de guerra, el d’Aragó, del que, en aquesta mostra, en tenim força informació.Fons família Catà Huguet. Recerca històrica de Marta Coll i Marc Morales.