PER QUÈ LA VIDA AL PLANETA ÉS UN FET EXTRAORDINARI?